Sportverenigingen die gevestigd zijn binnen één van de gemeenten die hebben deelgenomen aan de Outdoor Kids Vakantieweek kunnen een aanvraag indienen bij St. Let’Sport voor financiële ondersteuning voor een evenement die zij organiseren. Één van de voorwaarden zal zijn dat het evenement gerelateerd moet zijn aan sportstimulering. Afhankelijk van het geld wat binnengehaald wordt zullen we een maximum aan te vragen bedrag bepalen.
De aanvragen kunnen vanaf september 2022 worden ingediend tot 1 januari 2023.
T.z.t. zal hier een formulier voor worden verspreid.