We krijgen regelmatig te horen van ouders dat kinderen bij ons een sprongetje in hun zelfvertrouwen hebben gemaakt, met de boodschap om kinderen risicovol te laten spelen zijn wij het dan ook helemaal eens:

‘Laat je kinderen risico’s nemen. Tel even tot 10 voordat je weer waarschuwt, want het kind kan vaak goed zelf inschatten wat het wel of niet kan doen.’

Dus laat ze een tak slijpen met een zakmes, in bomen spelen, fikkie stoken: daar leren ze alleen maar van. ‘Het is heel belangrijk voor kinderen om risicovol te spelen. Dan werken ze echt aan hun natuurlijke ontwikkeling.’ Die blijft momenteel namelijk een beetje achter.

Door risico’s te nemen, krijgen ze meer zelfvertrouwen, worden ze minder angstig, krijgen ze beter motorische vaardigheden en kunnen ze risico’s ook beter inschatten. ‘En dat helpt ze in hun hele verdere leven op meerdere manieren.’

Bron: NOS